Formulari d'accés a les proves de nivell
Política de privacitat

Missió i valors

La nostra MISSIÓ

Millorar les competències: habilitats, aptituds i actituds, necessàries per construir equips més competitius, que permetin a les organitzacions la consecució dels seus objectius estratègics.

La nostra VISIÓ

Ser el col·laborador de referència de les organitzacions que confien amb nosaltres, amb una clara aposta pel creixement i per la diferenciació, oferint una qualitat excel·lent de servei i d'atenció als nostres clients, basant-nos i tenint en compte el desenvolupament professional del nostre personal, així com els beneficis aportats de la nostra activitat a la societat en general.

Els nostres VALORS

Els nostres valors estan basats en:

  • Orientació al client
  • Confiança
  • Ètica i integritat empresarial
  • Responsabilitat social i sostenibilitat
  • Igualtat d'oportunitats
  • Desenvolupament i innovació