Formulari d'accés a les proves de nivell
Política de privacitat

Notícies

Tornar

Percentatges de Bonificacions 2014

Amb data 26 de desembre s'ha publicat la "LEY 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos del Estado para el año 2014", on consten els percentatges de crèdit de que disposen les empreses per aplicar al desenvolupament d'accions de formació continua durant l'exercici 2014.

Els percentatges aprovats són els mateixos que estaven en vigor en el 2007, és a dir:

Empreses de 6 a 9 treballadors 100 %

Empreses de 10 a 49 treballadors 75 %

Empreses de 50 a 249 treballadors 60 %

Empreses de 250 o més treballadors 50 %

Les empreses de 1 a 5 treballadors disposen d'un import fix de 420€.

Les empreses de nova creació o amb obertura de nous centres de treball durant el 2014 disposaran de 65€ per treballador