Formulari d'accés a les proves de nivell
Política de privacitat

Notícies

Texte

Percentatges de Bonificacions 2014

Amb data 26 de desembre s'ha publicat la "LEY 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos del Estado para el año 2014", on consten els percentatges de crèdit de que disposen les empreses per aplicar al desenvolupament d'accions de formació continua durant l'exercici 2014.

Els percentatges...

Acreditació Agència de Col·locació

Proje Pitagora SL, ha estat certificada per la Generalitat de Catalunya com Agència de Col·locació amb el número d'autorització: 0900000169.

Aplicació del crèdit bonificable exercici 2013

Us recordem que les empreses poden aplicar-se les bonificacions a les cotitzacions un cop s'hagi comunicat la finalització de la formació. El termini per realitzar-ho conclou l'últim dia hàbil de presentació del butlletí de cotització corresponent al mes de desembre de l'exercici econòmic.

Per...