Formulari d'accés a les proves de nivell
Política de privacitat

Notícies

Texte

Nova normativa crèdit bonificable

Amb data 11 d'abril s'ha publicat el RD 395/2007, de 23 de març, on es regula el "Subsistema de formación profesional para el empleo", normativa que unifica la formació ocupacional i la formació continua.