Formulari d'accés a les proves de nivell
Política de privacitat

Notícies

Texte

Pressupostos generals de l'estat pel 2004 i finançament de la formació contínua

D'acord amb el Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto,
por el que se regula el subsistema de formación continua, a partir del 2004 les empreses disposaran d'un crèdit per a la realització d'accions de formació continua.