Formulari d'accés a les proves de nivell
Política de privacitat

Serveis / Finançament

Per poder finançar els projectes dels nostres clients, el nostre departament de I+D, està contínuament a la recerca de subvencions i ajuts.

Entre d'altres gestionem:

Tipus de subvenció
Entitat que la gestiona
Crèdit bonificable
Fundación Tripartita para la formación en el empleo (FTFE)
Programa Forma't
Generalitat de Catalunya
Subvencions per a la implantació d'un pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes per empreses de mínim 30 treballadors
Generalitat de Catalunya
Subvencions per a la promoció de la figura de l'agent d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes a les empreses de 100 o més treballadors
Generalitat de Catalunya
Subvencions per a la implantació d'un pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, a les empreses amb una plantilla compresa entre les 30 i les 250 persones
Ministerio de Sanidad, política social e igualdad