Formulari d'accés a les proves de nivell
Política de privacitat

Serveis / Responsabilitat social corporativa

Dins de la nostra societat, les empreses són unes de les principals protagonistes i la situació de canvi a nivell global que s'està gestant actualment, comença a demanar la incorporació de consideracions socials  en la gestió diària d'aquestes.

La incorporació de polítiques de responsabilitat social en la gestió empresarial, va guanyant pes dia a dia i és un factor clar de competitivitat bàsic per les empreses, ja que el seu comportament comença a tenir rellevància creixent en la nostra societat.

Oferim a les nostres empreses clients, assessorament en totes aquelles polítiques que facin referència a implantar una política enfocada a la RSC.

Plans d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes
Plans de responsabilitat social corporativa

Per a més informació sobre els nostres serveis d'implantació de plans d'igualtat entre dones i homes, poden accedir a la nostra web: www.igualtat.cat